Speak Up!

Me Europortsissa olemme sitoutuneet edistämään rehellisyyttä ja avoimuutta. Rehellisyys ja kunnioitus ovat Europortsin keskeisiä arvoja. Voit auttaa meitä ilmoittamalla meille kaikista Europortsissa kohtaamistasi laittomista tai epäeettisistä tapauksista. 

Kannustamme voimakkaasti avoimuuteen. Jos sinulla on epäilyjä, älä epäröi puhua niistä Europortsin yhteyshenkilösi kanssa.  

Lisäksi sinulla on mahdollisuus tehdä asiasta ilmoitus ilmoituskanavaa hyödyntäen.  

  • Voit soittaa whistleblowing vastuuhenkilöllemme
  • Vaihtoehtoisesti voit käyttää verkossa olevaa ilmoituskanavaa, joka löytyy alla olevasta linkistä. Se on käyttäjäystävällinen ja luottamuksellinen. 

Ilmoituskanava on sekä sisäisen henkilöstön että ulkoisten sidosryhmien, kuten asiakkaiden ja toimittajien henkilöstön, työnhakijoiden ja entisten työntekijöiden, käytettävissä.   

Voit käyttää ilmoituskanavaa ilmoittaaksesi lainvastaisesta, käytännesääntöjemme (Code of Conduct) tai muista toimintaperiaatteidemme vastaisesta toiminnasta. Whistleblowing vastuuhenkilömme käsittelevät jokaisen ilmoituksen perusteellisesti, luottamuksellisesti ja puolueettomasti.  

Henkilöllisyytesi säilytetään luottamuksellisena, ja voit halutessasi tehdä ilmoituksen nimettömänä. Kerromme jokaiselle ilmoittajalle toteutetuista jatkotoimista ja ilmoituksen etenemisestä.  

Lisätietoja saat ilmiantokäytänteestämme ja tietosuojaselosteestamme 

Kiitos, että edistät eettistä ja vastuullista liiketoimintaa!