Meillä viihdytään pitkään!

Meillä kaikki yrittävät tehdä parhaansa – ja se näkyy siinä, että meillä viihdytään pitkään. Usein kuulee sanottavan, että työn parhaita puolia on asiakkaiden palveleminen, vaihtelevat työtehtävät ja hyvät työkaverit. Meillä tämä on aivan totta. Nokka rutussa ei töihin tulla eikä olla!  

Tarinoita meiltä

Essi Laine, palkanlaskija

Milloin aloitit ja mitä teit aluksi? Aloitin Europortsilla kun vielä opiskelin Satakunnan ammattikorkeakoulussa. Suoritin ensimmäisen harjoitteluni kirjanpito-osastolla kesällä 2010. Palkanlaskentaohjelman

Lue lisää >

Tutustu eri tehtäviimme

Koneahtaaja

Huolehtii lastin käsittelystä ja siirrosta käsin sekä koneella. Koneahtaajan käsittelyssä on yhtiömme koneet pienimmästä sähkötrukista aina suurimpiin konttikurottajiin. Koneahtaajat huolehtivat tavaran siirtämisestä rekka-autosta, junavaunusta tai varastosta laivaan ja laivasta pois.

Lastikirjaaja

Huolehtii varastokirjanpidosta satamaterminaaleissa, saapuvien tavaroiden kunnon ja määrän tarkastamisesta sekä osittain uloslähtevien tavaroiden rahtikirjojen tekemisestä. Lastikirjaaja on tärkeä osa laadukasta palvelutuotantoamme.

Työnjohtaja

Huolehtii lastauksen ja purkauksen sujumisesta sekä työturvallisuudesta. Työnjohtaja suunnittelee laivalle tulevan lastin sijoittelun yhdessä laivahenkilökunnan kanssa. Työnjohtaja on avainasemassa tavaran virheettömässä käsittelyssä.

Huolitsija

Valmistelee lastausluettelon työnjohtajalle, pitää yhteyttä lastinantajiin sekä varustamoihin. Huolitsija on avainhenkilö laivan lastauksen onnistumisessa. Huolitsija viimeistelee lastausluettelon toteutuneen lastin mukaan ja välittää siitä tiedon varustamoille ja lastinantajalle.