Meille turvallisuus
on tärkeää!

Meille turvallisuus on enemmän kuin sääntöjen ja säädösten noudattamista – meille turvallisuus on arvo! Turvallisuus on meille osa ammattitaitoa ja tavoitteenamme on varmistaa, että jokaisen työvuoron jälkeen lähdemme töistä terveenä kotiin.

Turvallisuusjohtaminen perustuu Europortsin konsernin määriteltyyn turvallisuusstrategiaan. Turvallisuusjohtamisessa painotamme ennakoivaa riskien tunnistamista ja arviointia, turvallisuushavaintoihin reagoimista, ei-turvalliseen työskentelyyn puuttumista sekä henkilöstön jatkuvaa kouluttamista.

Seuraamme turvallisuustrategian toteutumista mm. seuraamalla vuosittaisia työturvallisuusmittareita ja turvallisuustavoitteita. Pitkän aikavälin tavoitteemme on, ettei tapaturmia tapahdu lainkaan.

Tervetuloa perehtymään turvallisuusohjeisiin täällä:
Turvallisuusperehdytys / Rauma

Turvallisuusopas suomeksi / Pietarsaari

Turvallisuusopas ruotsiksi / Pietarsaari

Turvallisuustiedote