Laiva on lastattu välittämisellä!

Henkilöstömme hyvinvointi on osa Europortsin strategiaa ja olemme vahvasti sitoutuneet hyvinvoinnin kehittämiseen. Ylpeänä esittelemme Laiva on lastattu välittämisellä! -hyvinvointiohjelman, jonka tavoitteena on tukea jokaisen työkykyä niin, että terveenä töistä kotiin siirtyminen ja lopulta terveempänä työstä eläkkeelle siirtyminen mahdollistuvat.

Tärkeänä osana hyvinvointiohjelmaa on työturvallisuus. Lähdemme kohti nolla tapaturmaa tavoitetta – työvuoro kerrallaan ja mielessämme lause ”Lets be careful out there!”

Kumppanimme yhteisellä muutosmatkalla on Freia Oy. Yksittäisten hyvinvoinnin kehittämisprojektien sijaan tavoittelemme jatkuvampaa ja kokonaisvaltaisempaa muutosta turvallisuusajatteluun ja omasta hyvinvoinnista huolehtimiseen. Kun voi hyvin, jaksaa vaalia terveyttään hyvillä valinnoilla ja kiinnittää huomiota omiin työtapoihin ja turvallisuuteen.

Merkittävä toimenpide hyvinvoinnin edistämiseen ja liikkumiseen kannustamiseen on ollut työsuhdepyörien käyttöönotto tammikuussa kaikissa Europortsin yksiköissä. Pyörät ovat saaneet suuren suorion koko henkilöstön keskuudessa, 25% henkilöstöstä on jo hankkinut työsuhdepyörän!

Lanseeraamme huhtikuussa koko henkilöstölle suunnatun valmennuspalvelun. Kyseessä on tehokas tuki- ja liikuntaelinsairauksia ennaltaehkäisevä toiminta, jota tehdään yhteistyössä työterveyshuollon ja Freian kanssa.

Lisäksi kehitämme vuoden 2023 aikana esihenkilötyötä ja tarjoamme esihenkilöille varhaisen tuen ja rakentavan vuorovaikutuksen valmennusta. Tavoitteena on, että työkykyyn liittyvät asiat otetaan varhaisessa vaiheessa puheeksi ja löydetään yhdessä ratkaisuja työkyvyn tukemiseksi.

Tiivistettynä laitamme siis yhdessä työkykyjohtamisen rakenteet ja prosessit kuntoon sekä kannustamme konkreettisilla teoilla henkilöstöämme pitämään huolta omasta hyvinvoinnistaan ja työkyvystään sekä turvallisuudesta!