Laiva on lastattu välittämisellä!

Henkilöstömme hyvinvointi on osa Europortsin strategiaa ja olemme vahvasti sitoutuneet hyvinvoinnin kehittämiseen. Työkyvyn säilyttäminen ahtausalalla vaatii fyysistä kuntoa sekä turvallisia, terveellisiä ja ergonomisia työtapoja. Laiva on lastattu välittämisellä! -hyvinvointiohjelman tavoitteena on tukea jokaisen työkykyä niin, että terveenä töistä kotiin siirtyminen ja lopulta terveempänä työstä eläkkeelle siirtyminen mahdollistuvat.  

Osana hyvinvointiohjelmaamme kehitämme esihenkilötyötä yhteistyökumppanimme Freian kanssa ja tarjoamme tarjoamme esihenkilöille varhaisen tuen ja rakentavan vuorovaikutuksen valmennusta. Tavoitteena on, että jo varhaisessa vaiheessa löydetään yhdessä ratkaisuja työkyvyn tukemiseksi. Esihenkilötyön kehittäminen on aloitettu Euroports Hangossa. Hangon työnjohtajille annetaan valmennusta työkykyjohtamisen teemoista kuten työkykyongelman tunnistaminen, oman vuorovaikutustyylin ja itsetuntemuksen merkitys, rakentava vuorovaikutus ja onnistunut työkykykeskustelu, hankalien asioiden puheeksiottaminen ja palautteen merkitys.  

Olemme yhdessä Hangon esihenkilöiden ja työterveyskumppanimme Mehiläisen kanssa rakentaneet vahvan työkykyketjun, jossa on kuvattuna jokaisen osapuolen roolit ja vastuut työkykyasioiden hoitamisessa.  Työnjohtajat otetaan mukaan työkykyasioiden kehittämiseen ja työkykyneuvotteluihin. Tätä edesauttaa työkykykoordinaattorimme Pia, jonka saimme joukkoomme joulukuussa. Pia kertoo, että olemme päässeet mukavasti matkaan uuden työkykyjohtamisen mallin kanssa. Prosessit selkiytyvät ja  kehittyvät yhteistyössä työnjohdon, tuotannon suunnittelun ja työterveyshuollon kanssa. Taustalla tapahtuu paljon, vaikka se ei vielä kaikille näy. Mikään ei ole elämässä ja varsinkaan työelämässä varmempaa kuin muutos. Muutos voi olla askel parempaan, ja se on tässä ehdottomasti tavoitteena.  

Hyvinvointiohjelman tavoite on laittaa työkykyjohtamisen rakenteet, prosessit ja roolit kuntoon ja kannustaa henkilöstöä pitämään huolta omasta hyvinvoinnistaan ja työkyvystään. Tehtyjen toimenpiteiden lopputuloksena tavoittelemme sairauspoissaolokustannusten puolittamista.