Laiva on lastattu välittämisellä!

Henkilöstömme hyvinvointi on osa Europortsin strategiaa ja olemme vahvasti sitoutuneet hyvinvoinnin kehittämiseen. Ylpeänä esittelemme Laiva on lastattu välittämisellä! -hyvinvointiohjelman, jonka tavoitteena on tukea jokaisen työkykyä niin, että terveenä töistä kotiin siirtyminen ja lopulta terveempänä työstä eläkkeelle siirtyminen mahdollistuvat. Tärkeänä osana hyvinvointiohjelmaa on työturvallisuus. Lähdemme kohti nolla tapaturmaa tavoitetta – työvuoro kerrallaan ja mielessämme lause ”Lets […]