Yhteistyö Logistikaksen kanssa toi uuden aluevaltauksen

Euroports Rauma ja tunnettu logistiikka-alan toimija Logistikas ovat kehittäneet yhdessä asiakkaan logistiikkaputkea. Ketteryyttä, kustannustehokkuutta ja kestävää kehitystä luodaan esimerkiksi entistä lyhyemmillä etäisyyksillä sekä purkamalla kontit jo Raumalla.

Euroports vastaanotti kesällä noin 2500 tonnin erän sähköteräskeloja, jotka se toimitti Logistikaksen Rauman yksikön varastoon. Syksyllä oli vuorossa isompi erä, jossa Euroports purki laivasta 3700 tonnin erän samaa materiaalia. Euroports Raumalle kyseessä on uusi aluevaltaus.

– Meillä ei ole käsitelty aiemmin teräskeloja tällä tavoin, vaan mikäli niitä on tullut, on kelat olleet konteissa. Meillä oli tähän jo entuudestaan olemassa oleva kalusto ja osaaminen.

Toki sisäisesti varmistimme toimintatapamme liittyen työturvallisuuten, laivan purkamiseen ja autojen lastaamiseen, Euroports Finland Oy:n myyntipäällikkö Mikko Ahtola kertoo.

– Näiden kahden erän myötä yhteistyölle on muodostunut tavat toimia, oli kyseessä sitten jo valmiiksi tullattu tai tullaamaton tavara. Kun seuraavat erät saapuvat, osaamme toimia niiden edellyttämällä tavalla.

Yhteistyömuodossa molemmilla tahoilla on omat asiakkaansa. Toimitusehdoista riippuen joko Logistikas tilaa palvelut Europortsilta tai toisin päin. Euroports huolehtii satama-alueen sisällä tapahtuvasta operoinnista, kun taas Logistikas huolehtii kuljetuksista ja varastoinnista.

– Osoitimme yhteistyössä asiakkaallemme toimitusvarmuuden korkean tason, eli sen miten kokonaisuus toimii aina siihen asti, että kelat ovat heidän tontillaan. Euroports on tuttu toimija, jonka kanssa meidän on helppo tarjota tällaisia yhteistyömuotoja läpinäkyvästi omille asiakkaillemme, Logistikaksen myyntipäällikkö Markus Viitanen kertoo.

Kontit entistä nopeammin kiertoon

Luotettavan ja laadukkaan satamaoperaattorin merkitys on Logistikaksen arjessa suuri, sillä sataman välittömässä läheisyydessä toimivan yhtiön asiakkaiden vienti- ja tuontimateriaalit kulkevat Rauman sataman kautta. Logistikas toimii eri puolilla Suomea kymmenellä paikkakunnalla asiakkaiden tiloissa ja omissa logistiikkakeskuksissaan.

Aiemmin kyseiset sähköteräskelat toimitettiin Etelä-Suomen satamista maan itäosaan, josta ne kuljetettiin länsirannikolle. Rauman satamaa hyödyntämällä logistiikka tehostuu monin tavoin.

– Kun me puramme kontit heti tässä rannikolla, ei niitä tarvitse vetää enää sisämaahan. Näin kontit saadaan nopeasti takaisin kiertoon. Tämä luo asiakkaalle säästöjä, sekä lisää Rauman sataman houkuttelevuutta. Tyhjän kontin ajattaminen pitkiä matkoja ei ole kustannustehokasta, Viitanen sanoo.

– Kustannustehokkuuden lisäksi kestävä kehitys on tässä yksi tärkeä näkökulma. Matkat lyhenevät, mikä tekee logistiikasta entistä ekologisempaa. Tämä on tärkeä arvo niin meille molemmille kuin myös meidän asiakkaillemme, Ahtola lisää.

Hän nostaa esiin sen, että tämänkaltainen toiminta on yksi satamaoperaattorin potentiaalinen liiketoiminnan kasvusuunta.

– Saadaksemme satamaan uutta liikennettä, meidän tulee kääntää katseemme niin sanotusti takamaastoon ja sieltä tulevaan tai lähtevään liikenteeseen. Kääntääksemme liikennettä länsirannikolle ja Rauman satamaan, meidän tulee tarkastella erilaisia mahdollisuuksia uusista näkökulmista, joita tämänkaltainen kahden vahvan paikallisen toimijan synergia luo, Ahtola kertoo.

Satamaoperoinnin ydinliiketoiminnassa eräkoot tulee olla riittävän suuria, jotta materiaaleja on taloudellisesti järkevä käsitellä ja jotta kyetään tuottamaan järkevässä suhteessa lisäarvoa. Europortsin ja Logistikaksen yhteistyötä on tarkoitus tiivistää myös jatkossa – vuoropuhelua käydään ja kehitystyötä tehdään.

– Olemme kääntäneet asiakkaidemme isojakin tuontivolyymeja Rauman satamaan, sillä tätä kautta pystymme luomaan kustannustehokasta logistiikkaputkea. Tästä on hyvät yhteydet käytännössä kaikkialle Suomeen, Viitanen painottaa.