Tuomas Saarnilahti sahayhteistyön projektipäälliköksi

Rauman seudun teollisuudessa eletään positiivisen vireen aikaa. Maailman modernein saha nousee kovaa vauhtia Metsä Fibren sellutehtaan yhteyteen. Satamaoperaattori Europortsilla on tärkeä rooli, kun tuotannon on määrä käynnistyä vuoden 2022 kolmannella neljänneksellä.

Euroports Finland ja Metsä Groupiin kuuluva Metsä Fibre kertoivat huhtikuussa allekirjoittaneensa monivuotisen palvelusopimuksen. Sen myötä satamaoperaattori huolehtii Raumalle rakennettavan maailman moderneimman sahan valmiiden tuotteiden lähetysoperoinnista. Euroports Logistics Oy:n yksikön päällikkö Tuomas Saarnilahti on nimitetty operaattorin projektipäälliköksi.

– Euroports Finlandin projektiorganisaatio koostuu monista osaajista. Mukana ovat kaikkien Raumalla toimivien yhtiöidemme yksiköiden päälliköt. Merkittävä panos tulee QHSE:n puolelta. Kaikissa suunnittelutyön vaiheissa otetaan aina ensin huomioon työturvallisuus ja kestävä kehitys. Lisäksi onnistumisen kannalta kriittistä osaamista projektiin tuovat IT- HR- ja talouspalvelut, Saarnilahti taustoittaa.

– Haluamme osallistaa mukaan suunnittelutyöhön koko organisaatiomme. Tästä syystä olemme avaamassa henkilöstölle oman aloitekanavan toimintojen suunnitteluun liittyen, jotta kaikki pääsevät vaikuttamaan koko Euroports Finlandin yhteiseen projektiin.

Kyseisen projektin toimintamallien pohjat ovat jo valmiina, sillä  Europortsilla on tehty jo pitkään runsaasti projektiluontoista työtä eri asiakkaille.

– Euroports Rauma on länsirannikon suurin sahatavaran laivaaja ja meillä on vahva kokemus tämänkaltaisten operaatioiden toteutuksesta. Lisäksi meillä on jo olemassa olevaa vaadittavaa kalustoa ja käsittelylaitteita. Luonnollisesti toiminnan laajentuminen edellyttää myös investointeja, joiden eteen olemme tehneet runsaasti taustatyötä. Erityisesti ekologisuus ja kestävä kehitys ohjaavat hankintaprosessejamme.

– Meillä on satamassa käytössämme hyvät laiturit ja niiden välittömässä läheisyydessä sijaitsevat varastot. Lyhyiden etäisyyksien ansiosta saamme minimoitua tavaran liikuttelua, mikä vaikuttaa suoraan lastaustehoihin ja kestävän kehityksen toimintamalleihin.

Metsä Fibren noin 200 miljoonan euron arvoinen saha on kaikkien aikojen suurin investointi suomalaisessa sahateollisuudessa. Saha-alueelle ei tule omaa varastointia, sillä valmis sahatavara kuljetetaan suoraan Rauman satama-alueelle, jossa Euroports huolehtii tuotteiden vastaanotosta, varastoinnista ja edelleenlähetyksestä.

– Sahatavara lastataan sahalla automaattisesti kuljetusvälineeseen ja se lähtee sieltä suoraan meidän varastointiimme. Täältä tuotteet jatkavat matkaansa käytännössä kaikilla muilla kuljetusmuodoilla paitsi lentämällä. Markkinoista ja asiakkaan määrittelyistä riippuen tavara liikkuu sekä ulkomaille että kotimaahan pääsääntöisesti meri- ja maanteitse.

Uudenlainen toimintamalli rakentuu yhteistyössä

Uuden sahan täystuotanto tulee olemaan vuositasolla noin 750 000 kuutiometriä mäntysahatavaraa, joten operointimäärä tulee kaksinkertaistumaan Euroports Rauman tämän hetken tilanteeseen verrattuna.

– Tämän yhteistyön myötä käsiteltäväksemme tulee mittavat sahatavaravolyymit, joten meidän tulee oppia uudenlaisia työnteon menetelmiä. Meille entuudestaan tutun tavaralajin käsittelyyn tulee aivan uudenlainen ulottuvuus, kun opimme miten sahan koko tuotanto- ja toimitusketju toimii. Tämän ymmärtäminen on ehdoton edellytys sille, että pystymme suorittamaan tehokkaasti muun muassa sahatavaran keräilytoiminnot, Saarnilahti tarkentaa.

Kyseessä on molemmille tahoille uudenlainen toimintamalli. Saarnilahti kertoo, että heti yhteistyösopimuksen varmistuttua, lähdettiin onnistuneen tuotannon varmistamiseksi rakentamaan muun muassa erilaisia IT-ratkaisuja.

– Vaikka meillä on pitkän linjan kokemusta, on meillä myös paljon oppimista sahatuotteiden käsittelyprosessin ymmärtämisessä. Tätä kehitämme yhdessä Metsä-Fibren osaajien kanssa. Meillä on ollut aiemmin yhteistyötä monella rintamalla, mutta ei koskaan ennen näin tuotantospesifiä yhteistyötä.

– Määrittelimme heti alkuuun yhdessä toiminnot, mitä tulee tehdä. Näitä toimintoja rakennettiin kevään ja kesän aikana. Syyskuussa suoritettiin toimintamallien hyväksymistestit, joissa kaikki toimi niin kuin oli suunniteltu.

Käsityönopettajaopiskelijasta satamamieheksi

Saarnilahdella on pitkä kokemus satamaoperoinnista. Hän tuli ensimmäisen kerran Europortsin palvelukseen huhtikuussa 2008 tilapäisahtaajaksi. Kesätyöpaikka löytyi pari kuukautta aiemmin Urastartti-messuilla.

– Opiskelin Raumalla OKL:ssa käsityönopettajaksi ja minulle tarjoutui kesätyöntekijöiden työnjohtajan pesti. Kävin tilapäisahtaajakurssin, jonka myötä perehdyin sataman eri toimintoihin. Jatkoin kesän jälkeen opintojen ohella tilapäisahtaajana, Saarnilahti muistelee.

– Työskentelin jonkin aikaa Länsirannikon Koulutus Oy WinNovassa, jonka aikana tuli hakuun koneahtaajakurssi. Vuoden koulutuksen jälkeen sain Europortsilta vakinaisen paikan. Vuonna 2015 ryhdyin työn ohessa opiskelemaan SAMK:ssa logistiikkainsinöörin tutkintoa.

Euroports Logistics Oy on Euroports Finlandin tytäryhtiö, joka aloitti toimintansa loppuvuodesta 2018. Saarnilahti on ollut mukana rakentamassa palvelukokonaisuutta aivan alusta lähtien ensin vuoden ajan projektipäällikkönä ja sen jälkeen nykyisessä tehtävässään yksikön päällikkönä.

– Olemme investoineet käsittelylaitteisiin ja panostaneet uudenlaisiin toimintatapoihin, jotta olemme resurssien ja tekemisen osalta mahdollisimman tehokkaita. Vahvuuksiamme ovat myös laaja-alaiset logistiikan palvelut, eli meiltä saa käytännössä kaiken tarvittavan yhdellä yhteydenotolla. 

– Monialaosaamisen myötä pystymme käsittelemään tuontiin ja vientiin kaiken rullasta, paalista ja paketista pallettiin ja säkkeihin. Osaamisportfoliostamme löytyy myös projektilastien käsittely, jossa olemme onnistuneet löytämään erittäin kustannustehokkaita ratkaisuja yhdessä asiakkaidemme kanssa.

– Sijaintimme satama-alueen välittömässä läheisyydessä, sekä tiivis yhteistyö Europortsin muiden osastojen kanssa ovat tärkeä osa toimivaa arkea. Esimerkiksi irtolasti- ja konttihuolintaosastojen sekä HR-osaston ja muiden tukitoimintojen aktiiviset roolit meidän, kuten muidenkin tytäryhtiöiden kohdalla, ovat erityisen tärkeitä.

Isyyden merkitys

Saarnilahden työstä tekee mielekkään positiivinen kiire. Joka päivä tulee jotain, mihin hän ei ole osannut varautua, ja se pitää omalta osaltaan mielen virkeänä.

– Saan olla monessa mukana, joten tässä hommassa ei ole samanlaisia päiviä. Työn sisältö on laaja-alaista ja saan tehdä yhteistyötä käytännössä kaikkien satama-alueella toimivien tahojen kanssa. Meillä on täällä huipputyyppejä töissä, Saarnilahti hymyilee.

Vastapainoa työlleen kolmevuotiaan pojan ja muutaman kuukauden ikäisen tytön isä saa perheen yhteisestä ajasta sekä bänditreeneistä, jossa hän soittaa bassoa.

– Positiivinen kiire jatkuu myös kotioloissa. Isyys on opettanut sen, miten lapset heijastelevat omaa tekemistäni ja toimintaani. Isyyden myötä vastuunkanto realisoituu ja elämän merkitys kasvaa ihan toisenlaiseksi, kuten myös parisuhteen yhteisen ajan arvostaminen.