Sahatavaraa Pietarsaaresta maailmalle – HASA saa keskittyä omaan ydintoimintaansa

Euroports Pietarsaari huolehtii kokonaisvaltaisesti sahayhtiö HASAn sahatavaroiden operoinnista. Yhteistyön myötä sahalaitokset voivat toimittaa tavaraa omien tarpeidensa mukaan satama-alueelle varastoitavaksi. Euroports panostaa muun muassa palvelulaatuun ja nopeaan reagointiin.

Pietarsaaren satama-alueella liikkuu vuositasolla Europortsin operoitavana hieman yli 300 000 kuutiota puutavaraa. Sataman pääartikkeli on selluloosa, mutta henkilöstöllä on pitkä kokemus ja vahva osaaminen myös puutavaran käsittelyssä.

– Mekaanisen metsäteollisuuden tuotteiden operointi on yksi meidän prioriteettialueistamme. Satamassa liikkuu eniten selluloosaa, mutta sahatavara tulee volyymeiltään heti kakkosena. Satsaamme siihen ja teemme sen kasvun eteen koko ajan töitä, Euroports Pietarsaaren operatiivinen johtaja Pauli Rautiainen kertoo.

Yksi merkittävistä puutavara-asiakkaista on suomalainen sahayhtiö HASA, jolla on tuotantolaitokset Haapajärvellä, Haapavedellä ja Eskolassa. Euroports ja HASA ovat tehneet yhteistyötä jo vuosikymmeniä. Euroports huolehtii sahatavaroiden huolinnasta, varastoinnista, lastauksesta ja laivanselvityksestä sekä tullauksesta.

– HASAn tuotteet tulevat satama-alueelle autokuljetuksina ja me tarjoamme heille täyden palvelun. Yhteistyössä korostuvat hyvät ja isot varasto- ja ulkokenttäalueet, joiden myötä pystymme ottamaan paljon tavaraa varastoon. Laajoilla varastointiresursseilla on iso merkitys, sillä Pohjois-Afrikan laivaukset tapahtuvat keskimäärin kerran kuukaudessa.

Euroports ottaa HASAn tuotteita vastaan maanantaista perjantaihin kahdessa vuorossa. Autojen kääntöaika on hiottu äärimmäisen lyhyeksi.

– Olemme panostaneet paljon kääntöajan tehokkuuteen. Kun autot eivät seiso turhan panttina odottamassa meidän kalustoamme, säästää asiakas sitä kautta kuljetuskustannuksissa. Myös meidän huolinnan ja sahan välinen yhteistyö toimii molempiin suuntiin todella hyvin.

Nopeaa reagointia muuttuviin tarpeisiin

Haapajärvellä on pitkät perinteet sahatuotannossa, sillä siellä on sahattu jo yli 80 vuotta. Vuonna 1989 perustettu HASA tuottaa vuosittain keskimäärin noin 400 000 kuutiometriä valmista sahatavaraa. Noin puolet tästä suuntautuu vientiin ja noin puolet jää kotimaahan.

– Meillä kotimaan osuus on melko iso verrattuna muihin Suomen sahalaitoksiin. Meiltä lähtee sahatavaraa eri puolille maailmaa, kuten esimerkiksi Japanin, Kiinan ja Iso-Britannian markkinoille, mutta kaikkein suurin vienti suuntautuu Egyptiin, HASAn vientipäällikkö Jussi Walta kertoo.

Euroports Pietarsaaren ja HASAn yhteistyön laajuus on vaihdellut vuosien aikana vallitsevan markkinatilanteen mukaan. Viimeisen vuoden aikana kysyntä on ollut jopa poikkeuksellisen kovaa ja sitä myötä myös sahatavaroiden käsittely Europortsin toimesta on kasvanut.

– Meidän nykyiset linjat ja liikenne tukevat varmasti hienolla tavalla HASAn tarpeita. On kuitenkin selvää, ettei mikään laiva täyty ainoastaan yhden asiakkaan tuotteista, vaan siihen tarvitaan useiden eri sahojen toimituksia ja sitä kautta useita eri myyntiagentteja, jotka keräävät lastia. HASA on tässä kokonaisuudessa meille yksi erittäin tärkeä lenkki, Rautiainen sanoo.

– Panostamme yhteistyön kasvuun. Pystymme reagoimaan nopealla aikataululla asiakkaidemme muuttuviin tarpeisiin. Palvelutasoamme on nostanut vuosi sitten hankkimamme Mantsinen 200 -nosturi. Tämä näkyy selkeästi esimerkiksi laivojen suuntaan, kun lastit pystytään käsittelemään entistäkin tehokkaammin.

Perinteikästä Egyptin parrua

Kuten Jussi Walta aiemmin mainitsi, suuntaa iso osa HASAn tuotteista Pohjois-Afrikkaan, tarkemmin ottaen Egyptiin. Pyramidien maahan viedään pääsääntöisesti niin sanottua Egyptin parrua.

– Egyptin parru on hyvin perinteikäs tuote, sillä se taitaa olla yksi Suomen vanhimmista vientituotteista. Kyseistä parrua käytetään pääasiassa rakentamiseen. Isossa kuvassa Egypti on sille ainoa markkina-alue, Walta kertoo.

Yhteistyö Euroports Pietarsaaren kanssa on kasvanut viimeisten vuosien aikana. Toki sitä määrittelee luonnollisesti markkinatilanne. Hyvä maantieteellinen sijainti sekä monin tavoin toimiva yhteistyö ovat HASAlle tärkeitä asioita.

– Pietarsaari on meille yksi niin sanottu lähisatama, joten se on logistisesti hyvä vaihtoehto. Olemme olleet yhteistyöhömme kaikin puolin tyytyväisiä. Saamme Europortsilta hyvin kokonaisvaltaisen palvelun, jonka myötä me saamme keskittyä omaan ydintoimintaamme, Walta kiittelee.

– Kaiken kaikkiaan Europortsin toiminta on tehokasta ja joustavaa. Olen saanut myös rekkojen kuljettajilta hyvää palautetta esimerkiksi siitä, ettei heidän tarvitse odotella satamassa, vaan kuormat saadaan nopeasti alas. Näin ei tuhraudu aikaa vääriin asioihin, Walta sanoo.