Räätälöidyt ratkaisut rakentuvat tiiviissä yhteistyössä

BMH:n logistiikkapäällikkö Johanna Valtonen ja Euroports Logisticsin yksikön päällikkö Tuomas Saarnilahti

Toimiva yhteistyö perustuu monen tekijän summaan. Euroports Logisticsin ja BMH Technologyn kumppanuus rakentuu toisiaan täydentävän ydinosaamisen, selkeän suunnittelun, avoimuuden ja toimintojen jatkuvan kehitystyön pohjalle. Personoitu palvelumalli takaa nopean reagoinnin ja laaja-alaisen osaamisen.

Euroports Logistics huolehtii Raumalla BMH Technologyn merivientiprojektien vastaanotto-, varastointi-, pakkaus- ja kontitustoiminnoista. Vuonna 1929 perustettu suomalainen cleantech-yritys on yksi maailman johtavista vaativien materiaalienkäsittelyjärjestelmien ja teollisen mittakaavan jätteiden jalostusratkaisujen toimittajista.

– Suunnittelemme ja toimitamme avaimet käteen -periaatteella jätteestä kierrätyspolttoainetta valmistavat TYRANNOSAURUS®-laitokset ja materiaalinkäsittelijärjestelmät kiinteälle polttoaineelle. Lisäksi tarjoamme näille elinkaaripalveluita. Olemme globaali verkostoitunut toimija ja projektitoimituksia on kaikkiin maanosiin, BMH:n logistiikkapäällikkö Johanna Valtonen taustoittaa.

– Pitääksemme toimitusketjut mahdollisimman yksinkertaisina ja toimivina, olemme halunneet löytää luotettavia logistiikan kumppaneita, jotka toimivat tietyllä tapaa meidän silminämme ja korvinamme. Euroports Logistics oli vastaus tähän, sillä halusimme löytää oman alansa erikoisosaajan, joka kykenee huolehtimaan laadukkaasti ja tehokkaasti tuotteidemme käsittelystä ja kontituksesta.

Euroports Logistics hoitaa kaikki BMH:n Raumalta yksiköitävät tavarat. Yhteistyötä on tehty nyt noin kolmen vuoden ajan. Tähän ajanjaksoon mahtuu neljä isoa projektia sekä pienempiä lähetyksiä. Projektitoimituksissa satamasta saattaa lähteä yhdellä kertaa useita kymmeniä kontteja

– Projektien logistiikan suunnittelutyö alkaa jo monta kuukautta ennen kuin ensimmäinen tuote on valmis. Näin varmistamme, että projektikohtaiset vaatimukset meriviennin suhteen ovat selvillä, ja että tuotteita voidaan tarvittaessa välivarastoida kontituksen sujuvoittamiseksi. Aloitamme kartoittamalla kokonaisuuden sekä sen osat ja laajuuden, jonka jälkeen lastauksen suunnittelu ja aikataulutus tehdään yhteistyönä, Euroports Logisticsin yksikön päällikkö Tuomas Saarnilahti kertoo.

Yhdessä parhaaseen lopputulokseen

Yhteistyön ensiaskeleet otettiin uusien kontitusmahdollisuuksien kartoittamisella. Tämän pohjalta Euroports Logistics räätälöi BMH:n tarpeisiin parhaiten soveltuvan palvelumallikokonaisuuden.

– Tuotteiden viennissä oli aiemmin käytössä runsaasti open top -kontteja. Lähdimme hakemaan uusia vaihtoehtoja kontittamiselle. Tuotteet ovat uniikkeja ja suunniteltu laitoskokonaisuuteen. Kun komponentit ovat erillään ja niitä tarkastellaan yksittäisinä palasina, niiden optimaalinen kontittaminen vaatii tarkan suunnittelutyön, Saarnilahti muistuttaa.

– Heti yhteistyön alussa tehty tarkka pohjatyö kantaa nyt hedelmää. Saimme BMH:lta laaja-alaista tukea henkilöiltä, jotka tuntevat laitteet ja joilla on pitkä kokemus niiden  käsittelystä. Sen kautta olemme pystyneet kehittämään palvelun heille mahdollisimman helpoksi.

Prosessit on kuvattu yksiselitteisiksi. Näin varmistetaan kaikkien toimenpiteiden oikeaaikaisuus ja laatu. BMH:n laatuorganisaatio oli yhteistyön alussa tärkeässä roolissa opastamassa ja perehdyttämässä Euroports Logisticsin henkilöstöä kuljetettavien laitteiden saloihin.

– Heidän henkilöstönsä tekee tavaroille vastaanottotarkastukset kuljetusvaurioiden ja rahtikirjapoikkeamien osalta. Näiden lisäksi on yhdessä määritelty tehtävä laadullinen tarkastus, jonka havainnot ja mahdolliset poikkeamat tulevat BMH:lle käsittelyyn. Oppimiskäyrää on nostettu tasaisesti myös yhteistyön aikana, Valtonen sanoo.

– Tämä on yksi hyvä esimerkki kahden omalla ammattitaidollaan toisiaan täydentävän tahon yhteistyöstä. Me kiinnitimme yhteistyön alkuvaiheessa huomiota eri asioihin kuin heidän organisaationsa. Nämä asiat havaittiin logistiikan kannalta hyvin merkittäviksi asioiksi, Saarnilahti lisää.

Erikoisosaamisella selkeää kustannustehokkuutta

Kun projekti etenee vientivaiheeseen, käy Euroports Logistics keskustelua BMH:n logistiikkaosastona toimivan Leafhill Solutions Oy:n kanssa. Euroports Logistics:n tarkentamien kapasiteettimäärittelyjen perusteella he huolehtivat muun muassa merirahdin kilpailuttamisesta.

– Meidän työmme alkaa tarvittavan kaluston määrän ja mahdollisesti tarvittavan erikoiskaluston suunnittelusta. Eri komponenttien valmistumisaika otetaan tarkoin huomioon kontitusten osalta. Otamme tavaran vastaan ja teemme tarkastukset, jonka jälkeen huolehdimme välivarastoinnin ennen kontitusta, Saarnilahti kertoo.

Pakkaamisen ja pakkausten tarkastamisen osalta Euroports Logisticsin ammattitaito ja kokemus ovat olleet merkittävässä asemassa. Kontitusten täyttöastetta on optimoitu mahdollisimman hyvin, mutta matkan varrella saatetaan suunnitelmiin tehdä muutoksia, mikäli täyttöastetta voidaan parantaa entisestään järjestelemällä tuotteita eri tavoin. Pakkaussuunnittelun tärkeänä osana on pakkausmateriaalien järkevä käyttö ympäristöä kunnioittaen.

– He katsovat tarkkaan, miten mikäkin pakataan, sidotaan ja tuetaan, jotta laitteet kestävät pitkän yli kahden kuukaudenkin merimatkan Raumalta loppuasiakkaalle. Oleellisena osana heidän suunnittelutyötään on myös miettiä kontin purku määränpäässä projektin luonne huomioon ottaen. Me katsomme täällä laitteen laatua ja he merilogistiikan laatua – molemmat huolehtivat siis ydinsosaamisestaan. Käymme jatkuvaa vuoropuhelua ja kehitämme yhteistyötä yhdessä, Valtonen sanoo.

Euroports Logisticsin tehokkaat prosessit ja optimaalinen sijainti ovat tärkeässä roolissa, kun puhutaan reagointinopeudesta. Tärkeä osa jatkuvaa kehitystyötä ovat palaverit, joissa puretaan edellisen projektin onnistumiset ja mahdolliset parannuskohteet.

– Tämän yhteistyön myötä olemme saaneet vähennettyä kalustotarvetta ja mikä tärkeintä, erikoiskalustot on saatu aivan minimiiin. Euroports Logisticsin osaamisen avulla kuljetettavat yksiköt saadaan mahtumaan aiempaa pienempään tilaan. Tarvittavan konttimäärän merkittävällä vähenemisellä olemme voineet säästää merirahdin kustannuksissa sekä minimoida ympäristöä kuormittavat tekijät, Valtonen kiittelee.

– Panostamme palveluun ja laatuun, niiden on oltava aina sataprosenttisella tasolla. Kun työhön tuodaan merkityksellisyys ja huomataan, että kumppanit arvostavat toisiaan ja toistensa tekemistä, haluaa jokainen antaa itsestään parhaan irti. Tässä yhteistyössä nämä nousevat hienolla tavalla esiin, Saarnilahti painottaa.