MUUTOKSIA EUROPORTS FINLAND OY:N ORGANISAATIOSSA

Viestintäpäällikkö, Euroports Finland

Yrityskaupan seurauksena Oy Hangö Stevedoring Ab:n koko osakekanta siirtyi Euroports Finland Oy:lle 31.3.2022 alkaen. Yrityskaupalla Euroports Finland Oy vahvistaa strategista asemaansa Suomessa ja Baltian alueella. Petteri Sammalisto siirtyi Hangö Stevedoringin toimitusjohtajan paikasta Euroports Finland Oy:n kaupalliseksi johtajaksi. Petterin vastuulla on johtaa myyntiä tavoitteiden saavuttamiseksi ja kehittää uusia asiakasratkaisuja ja innovaatioita asiakkaiden tarpeisiin. Hän raportoi Euroports Finlandin toimitusjohtaja Sari De Meulderille. Petteri toimii myös Oy Hangö Stevedoring Ab:n hallituksen puheenjohtajana.

Petteri Sammalisto

Euroports Finland Oy
Kaupallinen johtaja
040 759 4020
petteri.sammalisto@euroports.fi