Minä vastaan turvallisuudesta: Miia-Maria Vieno


Minä vastaan turvallisuudesta: Miia-Maria Vieno
QHSE-koordinaattori, Euroports Finland

1. Miten työturvallisuus nousee esiin omassa työnkuvassasi ja arjessasi?

Omaan työhöni ei liity jokapäiväisiä turvallisuusriskejä aivan samalla tavalla kuin tuotannon puolella, mutta muuten asia on iso osa työnkuvaani. QHSE-kirjainyhdistelmästä pääpaino työssäni on Safety ja Environment. Työtehtäväni liittyvät laajalti kaikkiin yritysturvallisuuden osa-alueisiin, kuten esimerkiksi työturvallisuuden kehittämiseen, paloturvallisuuden ennaltaehkäisyyn ja mahdollisiin onnettomuustilanteisiin, sekä kemikaaliturvallisuuteen, johon liittyy erilaisia säädöksiä ja toiminnassa huomioon otettavia vaatimuksia. Koordinoin myös turvallisuuskoulutuksia työntekijöille. Healthy-puolella teemme yhteistyötä työhyvinvointipäällikkö Hanna-Maria Koivulan kanssa ja Quality-puoli painottaa enemmän yksiköiden toimintaan.Ympäristö ja turvallisuus linkittyvät toisiinsa. Meillä varastoidaan esimerkiksi kemikaaleja ja palavia nesteitä. Näiden kanssa työskennellessä jokaisella tulee olla kattava koulutus ja perehdytys, oikeanlainen suojavarustus sekä tieto siitä, miten onnettomuustilanteen sattuessa toimittaisiin.Jokaisella organisaatiomme jäsenellä on vastuu turvallisuudesta. Tämä vastuu korostuu erityisesti ahtaajien ja työnjohtajien keskuudessa. Oma tehtäväni on olla tuotannon tuki, eli auttaa heitä työskentelemään turvallisesti esimerkiksi turvavarustehankintojen, työohjeiden tai riskien arviointien osalta. Teemme tiivistä yhteistyötä työsuojeluvaltuutettujen kanssa sen eteen, että jokainen pääsee työpäivän jälkeen terveenä töistä kotiin.

2. Mitkä asiat korostuvat turvallisessa liikkumisessa satama-alueella?

On ensisijaisen tärkeää tiedostaa tarkoin laitteiden suuret kokoerot, sillä alueella liikutaan muun muassa isoilla työkoneilla ja henkilöautoilla sekä jalankulkijoina. Näiden lisäksi satama-alueella on raskaan kuljetuskaluston ja junaraiteiden liikennettä. Etenkin tuotannon puolella on paljon risteävää liikennettä sekä isot varastot ja konttikasat, joten liikkuessa tulee huomioida jatkuvasti mahdolliset kuolleet kulmat.Jokaisen tulee muistaa, ettei Euroports ole ainoa toimija satama-alueella, joten muu toiminta tulee ottaa aina huomioon. Samat säännöt koskevat yhtä lailla kaikkia alueella työskenteleviä alihankkijoita. Satamaoperoinnissa he ovat pääasiassa raskaan liikenteen kuljettajia, jotka tulevat operointialueelle purku- ja lastaustoimintoja varten. Myös heidän tulee tiedostaa vaatimukset ja mahdolliset riskit, joten meidän on ohjeistettava heidät ja varmistettava, että he tuntevat oikeat reitit ja turvallisen liikkumisen tavat.

3. Miten satama-alueella liikkuessa varmistat oman ja muiden turvallisuuden?

Kaikki lähtee siitä, että vältetään liikkumista alueilla, joissa ei ole välttämätöntä liikkua. Tästä yhtenä tärkeänä esimerkkinä se, että ulkopuolisten ei tule kulkea sellaisten alueiden läpi, joissa laivan operointi on parhaillaan käynnissä.Näkyvä vaatetus on selkeä osa satamatyötä, eikä alueella liikuta ilman asianmukaisia suojavarusteita. Myös katsekontakti on tärkeä asia. Työkoneista ja rekoista näkyvyys saattaa olla suppeampi kuin esimerkiksi henkilöautosta, joten kun koneenkuljettajan kanssa saa katsekontaktin, varmistuu tulleensa huomatuksi.Satamaoperointialalla tapaturmat liittyvät usein liikkumiseen. Liukastumiset, kaatumiset ja kompastumiset ovat tämän alan haaste, mutta olemme menossa niiden kanssa koko ajan parempaan suuntaan. Turvallisuus ei ole mikään ohimenevä trendi tai työn erillinen osa-alue, vaan turvallinen työskentely kuuluu kiinteästi jokapäiväiseen työhön.