​​Minä vastaan turvallisuudesta: Bo-Gustav Eklund

MINÄ VASTAAN TURVALLISUUDESTA: BO-GUSTAV EKLUND
työnjohtaja, Euroports Pietarsaari

1. Miten työturvallisuus nousee esiin omassa työnkuvassasi ja arjessasi?

Työturvallisuus on tärkeä osa jokapäiväistä arkeamme. Kirjaamme ja käymme läpi poikkeavuuksia päivittäisessä työssä. Tarkastamme aina turvallisuuden työpisteillä. Näistä erityisen huomionarvoisia esimerkkejä ovat laskuportaat, kulkuväylät, lastiruumat ja lastausalueet.

Talvisin tulee huomioida tarkoin myös esimerkiksi liukkaiden alueiden hiekoittaminen, sekä näkyvyys etenkin pimeään aikaan.

2. Mitkä asiat korostuvat turvallisessa ja ekologisessa liikkumisessa satama-alueella?

Meillä Europortsilla käytetään kaikissa ajoneuvoissa varoitusvilkkuja. Siirryttäessä työpisteiden välillä käytetään aina lyhintä mahdollista reittiä. Kuten muussakin liikenteessä, myös satama-alueella kaikkien tulee noudattaa nopeusrajoituksia ja muita liikennesääntöjä.

Jatkuva VHF-puhelinyhteys työpisteissä toimivien koneiden ja käsiahtaajien välillä nostaa turvallisuutta entisestään. Yhteydestä on myös apua mahdollisissa poikkeavissa tilanteissa.

Turvallisuuden lisäksi kestävän kehityksen huomioiminen on osa päivittäistä toimintaamme. Eri koneiden käyttökombinaatioilla vältetään turhaa rasitusta koneille ja ympäristölle.

3. Miten satama-alueella liikkuessa varmistat oman ja muiden turvallisuuden?

Pyrimme aina välttämään ristiliikennettä lastausalueilla, eri koneiden työskentelyä samoilla alueilla, sekä huolehdimme siitä, ettei jalkaväki liiku koneiden työskentelyalueilla.

On myös tärkeää, että urakoitsijat, alihankkijat ja muut alueella liikkuvat tietävät aina turvalliset kulkureitit.