Euroports Pietarsaaren työturvallisuus nousi tasolle 1

Euroports Pietarsaari Oy Ab:n työturvallisuus on noussut Nolla tapaturmaa-foorumin luokituksessa tasolle 1 – Maailman kärjessä! Tämä on pitkän työn tulos ja upea suoritus koko henkilökunnalta! Työturvallisuuden tasoluokituksen sai 92 yritystä 123:sta hakijasta – ja niistä 37, Euroports Pietarsaari mukaan lukien, välttyi viime vuonna kokonaan tapaturmilta.

Turvallisuudella on korkein prioriteetti Euroports Finlandilla. Meille turvallisuus on enemmän kuin sääntöjen ja säädösten noudattamista – meille turvallisuus on arvo! Turvallisuus on meille osa ammattitaitoa ja tavoitteenamme on varmistaa, että jokaisen työvuoron jälkeen lähdemme töistä terveenä kotiin. Turvallisuusjohtaminen perustuu Europortsin konsernin määriteltyyn turvallisuusstrategiaan. Turvallisuusjohtamisessa painotamme ennakoivaa riskien tunnistamista ja arviointia, turvallisuushavaintoihin reagoimista, ei-turvalliseen työskentelyyn puuttumista sekä henkilöstön jatkuvaa kouluttamista.

Seuraamme turvallisuusstrategian toteutumista mm. työturvallisuusmittareilla. Järjestämme myös erilaisia tapahtumia turvallisuustietoisuuden lisäämiseksi, kuten esim. Global Safety Day, joka järjestetään vuosittain 28.4. Pitkän aikavälin tavoitteemme on, ettei Euroports Finlandin yksiköissä tapahtuisi tapaturmia lainkaan.

Lisätietoa:
Sari De Meulder
Toimitusjohtaja, Euroports Finland
sari.demeulder@euroports.fi
+358 (0) 400 568 501