MUUTOKSIA EUROPORTSIN RAUMAN YKSIKÖIDEN PALVELUAIKOIHIN 14.3.2022 ALKAEN

Port of Rauma

Valtakunnallinen työtaistelutilanne sekä koronapandemia aiheuttivat sen, että jouduimme supistamaan palveluaikojamme helmikuusta alkaen. Nämä poikkeusolosuhteet ovat edelleen lähes muuttumattomina aiheuttamassa haasteita toimintoihimme, mutta olemme kuitenkin päätyneet pidentämään palveluaikojamme. Alla listattuna palveluaikamme 14.3.2022 alkaen.


PALVELUKESKUS
Liikenteenohjauspiste on avoinna maanantai 05.00 – lauantai 14.00 vuorokauden ympäri.


YKSIKKÖLIIKENNEPALVELUT
Tyhjien ja täysien konttien noudot ja toimitukset 24/7. Palvelukeskuksen palveluaikojen ulkopuolella tapahtuvista noudoista ja toimituksista vaaditaan ennakkoilmoitus erillisen ohjeen mukaisesti.


Lämpimässä varastoitavien konttien luovutukset varastosta ma – pe kello 06.00 – 14.30. Ennakkoilmoitukset noudoista viimeistään edeltävänä arkipäivänä kello 14.00 mennessä.


Trailereiden noudot ja toimitukset satamaan palvelukeskuksen palveluaikoina. Ajettavien noudot ja toimitukset satamaan ma – pe kello 07.00 – 22.00.


KAPPALETAVARAPALVELUT
Metsäteollisuuden vientituotteiden toimitukset Euroports terminaaliin 24/7. Palvelukeskuksen palveluaikojen ulkopuolella tapahtuvista toimituksista vaaditaan ennakkoilmoitus erillisen ohjeen mukaisesti.


Muiden tuotteiden toimitukset Euroports terminaaliin ma – pe 07.00 – 22.00.


Raskasnostoa vaativat toimitukset Europortsin terminaaliin ma – pe kello 07.00 – 14.00. Ennakkoilmoitukset toimituksista viimeistään edeltävänä arkipäivänä kello 14.00 mennessä.


Paperituotteiden noudot Euroports kotimaanterminaalista ma – pe kello 07.00 – 14.30. Kuljettajan on ilmoittauduttava portin palvelukeskuksessa viimeistään klo 13:30.


Muiden tuotteiden noudot Euroports jakeluterminaalista ma – pe kello 07.00 – 22.00.


Tarvittaessa lisätietoa antavat:
Euroports Containers Oy: Aleksi Lahti +358 44 501 0591
Euroports Breakbulk Oy: Kari Jalonen +358 40 720 3309
Euroports Rauma Oy: Tuomas Saarnilahti +358 44 501 6458


Sari De Meulder
Euroports Finland Oy
Toimitusjohtaja


OHJE PALVELUKESKUKSEN PALVELUAIKOJEN ULKOPUOLELLA
TAPAHTUVILLE NOUDOILLE JA TOIMITUKSILLE


Ennakkoilmoitus vaaditaan kaikille noudoille ja toimituksille, jotka tapahtuvat aikavälillä lauantai 14.00 – maanantai 05.00. Ilmoitus tulee tehdä lauantaihin kello 12.00 mennessä. Ilmoittaja on vastuussa kaikkien tarvittavien tietojen ja dokumenttien toimituksesta. Jos tarvittavia tietoja ja dokumentteja ei ole toimitettu ajoissa, niin palvelua ei voida suorittaa.


Ennakkoilmoituksessa mainittava nouto/toimituspäivä, arvioitu kellonaika sekä auton rekisterinumero.


Kaikki toimitusta tai noutoa koskeva tieto yhdellä sähköpostiviestillä alla oleviin osoitteisiin:
Liikenteenohjauspiste.Firau@euroports.fi
TJ5vuoro.Firau@euroports.fi
depotoperator.firau@euroports.fi
Containerterminal.Firau@euroports.fi

Lisäksi on soitettava numeroon +358 40 098 1749 viimeistään puoli tuntia ennen saapumista satamaan.


Huomioittehan, että tuontikonttien vapauttamiseen ja tyhjien konttien luovutuksiin liittyvät dokumentit pitää edelleen toimittaa perjantaihin kello 16.00 mennessä.


VAADITTAVAT TIEDOT JA DOKUMENTIT:


Tuontikontit satamaterminaalista:

  • Terminaali- ilmoitus ja rahtikirja
    Rahtikirjojen tulostusmahdollisuutta ei ole palvelukeskuksen palveluaikojen ulkopuolella.


Vientikontit satamaterminaaliin:

  • Terminaali-ilmoitus


Tyhjien konttien noudot:

  • Luovutusviite
    Sinetti luovutetaan kontin luovutuksen yhteydessä kuljettajalle.


Kappaletavara satamaterminaaliin:

  • Rahtikirja, kolliluettelo