FöretagetVår verksamhet i Raumo

Vår verksamhet i Raumo

Papper och containrar i Raumo

Raumo är känt som en av Finlands största exporthamnar för papper. Utöver detta finns regelbunden linjetrafik till Nordafrika, Amerikas östkust, Kontinentaleuropa och England samt förbindelse från Kontinentaleuropa till hela världen.

Säkert ända fram

Säkerhet är en av våra nyckelfaktorer. Vi ser till att våra kunders försändelser går fram säkert och att vår personals arbetsmiljö är säker.

Vår verksamhet i Raumo i ett nötskal:

  • Finlands största exporthamn för papper
  • Västra Finlands största containerhamn
  • De viktigaste artiklarna: kemiska och mekaniska skogsindustrins produkter, containrar, projekttransporter och bulkgods
Euroports Raumo i siffror
  • Export och import ca 6 miljoner ton
  • Personal ca 550
  • Farledsdjup 12 meter
  • Certifikaten ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 och AEO

Euroports Rauma Oy införlivade sin affärsverksamhet som oberoende dotterbolag

Euroports Rauma Oy bolagiserar vissa produktionshelheter till självständiga affärsenheter. De nya bolagen Euroports Breakbulk Oy, Euroports Bulk Terminal Oy och Euroports Containers Oy inleder sin verksamhet den 1 juli 2020.
Enheterna verkar som av Euroports Rauma Oy ägda dotterbolag, som självständigt svarar för sitt resultat.
Det centrala målet är att tyngdpunkten läggs på att varje enskild självständig affärsenhet leds och utvecklas närmare den nivå där saker och ting sker. Så söks ökad konkurrenskraft, mer flexibilitet och kostnadsbesparingar.

Euroports Breakbulk Oy

Euroports Breakbulk Oy hanterar främst kemiska och mekaniska skogsindustriprodukter som papper, massa och sågat virke och är specialiserade på att hantera de olika projektlasterna inom teknikindustrin. Euroports Breakbulk Oy sysselsätter 153 personer. Chef för enheten är Kristian Luoma.
– Som ett oberoende företag kommer Euroports Breakbulk Oy att fortsätta sin breakbulk-verksamhet och sin verksamhet med hjälp av personal som är kompetent inom sitt tidigare omfång, utan att glömma utvecklingen av säkerhets- och kvalitetsfrågor, säger Kristian Luoma, enhetschef på Euroports Breakbulk Oy.
– Hos Breakbulk är serviceskalan mycket omfattande och det understryks hur viktig mångsidigheten är om vi ska kunna svara på kundernas alla behov, säger Luoma.
– Vi försöker tillsammans med kunderna finna de bästa lösningarna på deras behov. Små helheter är lättare att utveckla och det är lättare för varje medlem i organisationen att inse vilken roll det egna dagliga arbetet spelar, påminner Luoma.

Kontaktinformation:

Enhetschef Kristian Luoma, +358 40 848 4647,

Euroports Bulk Terminal Oy

Euroports Bulk Terminal Oy tar hand om lagringen och lastningen av olika fabrikers råvaror. Euroports Bulk Terminal Oy sysselsätter 14 personer. Chef för enheten är Kari Jalonen.
– Vårt bolag är det minsta av dessa tre, men med gemensamma ändringar kan vi åstadkomma mer flexibilitet i servicen. Genom att göra saker och ting tillsammans finner vi säkert nya sätt att producera tjänster mer ekonomiskt, effektivt och tryggt, säger enhetens chef Kari Jalonen.
– Bulk Terminals personal har årtionden lång erfarenhet av sitt eget arbete. Vi har ett sammansvetsat gäng som vet vad det gör och är berett att utveckla den gemensamma kompetensen och kunskapen, säger Jalonen berömmande.

Kontaktinformation:

Enhetschef Kari Jalonen, +358 40 720 3309,
Förman Jyrki Vähämaa, +358 40 720 3343,
Bulk stevedores, +358 40 565 1303
Euroports Bulk Terminal Oy:s e-post,

Euroports Containers Oy

Euroports Containers Oy svarar för containerfartygsoperationerna och till dem anknytande terminalfunktioner, såsom mottagning och överlåtelse av containrar. Vi korrigerar också containrar som underentreprenad. Euroports Containers Oy sysselsätter 69 personer. Chef för enheten är Tommi Heinilä.
– Containers har en kunnig personal med lång erfarenhet på såväl terminal- som fartygssidan och i arbetsledningen och bland funktionärerna. Allas yrkeskunskap och den högklassiga nivån på görandet är bolagets största styrka, understryker Heinilä.

Kontaktinformation:

Enhetschef Tommi Heinilä, +358 40 720 3340,
Arbetsledning för containerterminalen, +358 44 4213 721,
Containrar, +358 400 717 149,
Ro-ro, +358 40 579 2760,
Lastningsoperatörer:
Erol Bavautdin +358 44 4213 327,
Elina Paija +358 44 4213 327,
Miika Soinila +358 44 4213 327,

Euroports Rauma Oy

Euroports Rauma Oy ansvarar för containertjänster, produktionssupporttjänster och administrativa tjänster. Euroports Rauma Oy sysselsätter 101 personer på steving-sidan. Avdelningschef är Mikko Fagerström.
– Med införlivandet kommer vi att kunna erbjuda containertjänster ännu mer flexibelt med hjälp av skicklig och lång erfaren personal. Vi tar hand om alla typer av containerisering av bitvaror och skogsindustriprodukter. Genom att bara fokusera på enheterna återspeglas detta i kundens ännu bättre kundservice och punktlighet, säger Fagerström.

Kontaktinformation:

Avdelningschef Mikko Fagerström, +358 40 720 3311,
Euroports Finland Oy
Euroports Rauma Oy & Euroports Logistics Oy
Hakunintie 23, PL 68
26101 Rauma
Tel: +358 2 831 21
Servicecenter
Hakunintie 28
26100 Rauma
Tel: +358 44 4213 331, +358 44 4213 382 (containrar)
Euroports Pietarsaari Oy Ab
Alholmsvägen 80
(PB 50)
68600 Jakobstad
Powered by:MetaVisual CMSDesign:Mainostoimisto DoubleMobile versionDesktop versionLog in© 2017 - 2021 Euroports Finland Oy